POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 31/07/2021.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Jeśli nic się nie zmieni w kwestiach obostrzeń związanych z Covid-19 oraz nadal będą osoby zainteresowane organizowaniem tego projektu, najbliższą mszę świętą z polskimi elementami (czytania, modlitwy, śpiew) spróbujemy zorganizować na początku września (dokładna data i godzina oczekuje na potwierdzenie)

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Restrykcje związane z COVID-19 są coraz bardziej znoszone i mamy nadzieje, że nie zostaną one przywrócone, dzięki czemu będzie możliwe przywrócenie spotkań socjalnych w holu parafialnym. Więcej szczegółów bliżej września.

WIARA 
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Czesław Miłosz

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl.

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Wielkanocne "Święcenie Pokarmów"

Food Blessing

2019

2020

2021

Updated 31/07/2021 .

I hope, you read Holy Family newsletter.

POLISH MASS
If nothing changes regarding the restrictions related to Covid-19 and there are still people interested in organizing this project, we will try to organize the next Holy Mass with Polish elements (readings, prayers, singing) at the beginning of September (exact date and time awaiting confirmation).

COFFEE MEETING
The COVID-19 restrictions are being lifted more and more, and we hope they won’t be restored, making it possible to bring back social gatherings in the parish hall. More details closer to September. .

FAITH 
The word Faith means when someone sees
A dew-drop or a floating leaf, and knows
That they are, because they have to be.
And even if you dreamed, or closed your eyes
And wished, the world would still be what it was,
And the leaf would still be carried down the river.
It means that when someone’s foot is hurt
By a sharp rock, he also knows that rocks
Are here so they can hurt our feet.
Look, see the long shadow cast by the trees;
And flowers and people throw shadows on the earth:
What has no shadow has no strength to live.

(by Czeslaw Milosz)

OTHER INFORMATION

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary