POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 08/04/2022.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W tym roku tradycyjna “święconka” w sobotę 16-go kwietnia o godzinie 12:30, 13:00 i 13:30. Aktualnie w kościele jest 120 miejsc siedzących. Nie mamy restrykcji co do ilości uczestników, jednak możemy poprosić o “poczekanie” aby uniknąć przeludnienia. Prosimy i dziękujemy za zrozumienie.
Tradycyjna ofiara, składana przy tej okazji (tzw. jałmużna postna), w ramach której, prosimy o przyniesienie produktów żywnościowych (suche produkty typu ryż, makaron, płatki śniadaniowe, warzywa/owoce puszkowe, ciastka/ciasta, kawa/herbata itp.), będzie przekazana do lokalnie działającego FOOD BANK. Niech to będzie wyraz zjednoczenia polskiej i angielskiej społeczności.

POMOC UKRAINIE
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wspomogli inicjatywę zbiórki pieniężnej, zorganizowanej podczas ostatniej mszy, na rzecz akcji humanitarnej dla Ukrainy pod patronatem Stowarzyszenie Rycerzy Polskich Malty. Udało nam się zabrać £176.80. Dziękujemy w imieniu Miry.
Zbiórka jest kontynuowana on-line pod adresem:
https://www.facebook.com/donate/2751551411817817/
Więcej szczegółów na temat Stowarzyszenie Rycerzy Polskich Malty oraz prowadzonej przez nich akcji do pobrania:
APKM UK UKRAINE 2022 APPEAL
URGENT AID TO UKRAINE FLYER

MSZA PO POLSKU
Najbliższa msza świętą z polskimi elementami (czytania, modlitwy, śpiew) w niedzielę, 8-go maja o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Jak zwykle po mszy świętej, w holu parafialny. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

WHATSAPP GROUP
Gdyby ktoś chciał otrzymywać powiadomienia odnośnie organizowanych spotkań, zmian terminów itd. – proszę o kontakt mailowy holyfamily@strona.pl.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl.

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Wielkanocne "Święcenie Pokarmów"

Food Blessing

2019

2020

2021

Updated 08/04/2022 .

I hope, you read Holy Family newsletter.

EASTER FOOD BLESSING
This year, a traditional Easter Food Blessing will take place on Saturday, 16th of April at 12:30, 13:00 and 13:30. Currently, there are 120 seats in the church. We have no restrictions on the number of participants, but we can ask you to “wait” to avoid overcrowding. Thank you for your understanding.
Traditional offering made on this occasion (the so-called fast alms-giving), in which we ask you to bring food (dry products such as rice, pasta, breakfast cereals, vegetables / canned fruit, cookies / cakes, coffee / tea, etc.), will be transferred to the locally operating FOOD BANK. Let it be an expression of the unification of the Polish and English communities.

HELP TO UKRAINE
Many thanks to all those who supported the fundraising initiative, organized during the last mass, for the humanitarian action for Ukraine under the patronage of the Association of Polish Knights of Malta. We managed to collect £176.80. Thank you on behalf of Mira.
The collection continues on-line at:

https://www.facebook.com/donate/2751551411817817/
More details about the Association of Polish Knights of Malta and their campaign available to download:
APKM UK UKRAINE 2022 APPEAL
URGENT AID TO UKRAINE FLYER

POLISH MASS
The next Holy Mass with Polish elements (readings, prayers, singing) will be celebrated on Sunday, 8th May 2022 at 5pm. All are welcome.

COFFEE MEETING
Immediately after the mass, in the parish hall. We would like to ask you if there is a desire and need to continue this project as well as if and in what form to organize this year’s “blessing of Easter foods”. We count on your opinion and commitment .

WHATSAPP GROUP
If someone would like to receive notifications about organized meetings, changes of dates, etc. – please contact us by email holyfamily@strona.pl.

OTHER INFORMATION

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary