POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 25/08/2020.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Na dzień dzisiejszy, nie ma potwierdzonej daty przywrócenia mszy z polskimi elementami (pieśni, czytania, modlitwy), ale postaramy się je zorganizować, gdy tylko będzie to możliwe. Prosimy o cierpliwość i sprawdzanie informacji na stronie.

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Ze względu na restrykcje związane z COVID-19, zmuszeni jesteśmy zawiesić spotkania socjalne. Mamy nadzieje, ze zostaną one przywrócone wraz ze zniesieniem restrykcji.

WIARA 
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Czesław Miłosz

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl.

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Updated 25/08/2020 .

I hope, you read Holy Family newsletter.

POLISH MASS
There is no confirmed date for the restoration of the mass with Polish elements (singing, readings, prayers), but we will try to arrange it as soon as possible. Please be patient and check the information on the site.

COFFEE MEETING
Due to COVID-19 restrictions, we are forced to suspend social meetings. We hope that they will be restored as the restrictions are lifted.

FAITH 
The word Faith means when someone sees
A dew-drop or a floating leaf, and knows
That they are, because they have to be.
And even if you dreamed, or closed your eyes
And wished, the world would still be what it was,
And the leaf would still be carried down the river.
It means that when someone’s foot is hurt
By a sharp rock, he also knows that rocks
Are here so they can hurt our feet.
Look, see the long shadow cast by the trees;
And flowers and people throw shadows on the earth:
What has no shadow has no strength to live.

(by Czeslaw Milosz)

OTHER INFORMATION

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary