POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 18/03/2024.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Na dzień dzisiejszy,projekt został zawieszony z powodu braku organizatorów. Jeśli znajdą się chętni to kontynuacji – może uda się ten projekt przywrócić.
Niemniej jednak – w niedziele 31 marca 204 o godzinie 7:00 rano, dzięki uprzejmości ks Patricka, odprawiona zostanie msza Zmartwychwstania Pańskiego, popularnie zwana Rezurekcją (czytania, modlitwy, śpiew po polsku). Wszystkich serdecznie zapraszamy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
Zapraszamy 30 marca 2024 o godzinie 11:00. (tylko jedna sesja ze wgledów zdrowotnych księdza).
W tym roku, w ramach tzw. jałmużny wielkopostnej składanej przy okazji “święconki’ prosimy o wparcie projektu remontu toalet w holu parafialnym, z którego niejednokrotnie korzystaliśmy. Niech to będzie nasz wyraz solidarności i podziękowania za udzielenie gościnności polskiej społeczności w parafii Holy Family

WHATSAPP GROUP
Gdyby ktoś chciał otrzymywać powiadomienia odnośnie organizowanych spotkań, zmian terminów itd. – proszę o kontakt mailowy holyfamily@strona.pl.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

PRZYŁĄCZ SIĘ
Nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Wielkanocne "Święcenie Pokarmów"

Food Blessing

2021

2020

2019

Updated 18/03/2024

I hope, you read Holy Family newsletter.

POLISH MASS
The project is suspended due to lack of organizers. If there are people willing to continue, maybe this project will be restored.
Nevertheless, on Sunday, March 31, 204 at 7:00 a.m., thanks to the kindness of Father Patrick, the Mass of the Resurrection of the Lord, will be celebrated (Polish songs and readings with the subtitles) We invite everyone.

THE BLESSING OF EASTER FOODS
We invite you on March 30, 2024 at 11:00. (only one session due to the priest’s health reasons). This year, as part of the so-called Lenten alms given on the occasion of “Swienconka”, please support the project of renovating the toilets in the parish hall, which we have used many times over past years. Let this be our expression of solidarity and thanks for extending hospitality to the Polish community in the Holy Family parish

WHATSAPP GROUP
If someone would like to receive notifications about organised meetings, changes of dates, etc. – please contact us by email holyfamily@strona.pl.

OTHER INFORMATION
Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

JOIN US
We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary