POLISH-ENGLISH MASS PROJECT

(scroll down for translation)

Aktualizacja 12/09/2019.

Mam nadzieję, że przeglądacie cotygodniowe ogłoszenia parafii Holy Family.

Kolejna msza z polskimi elementami (czytania, śpiew, modlitwa) jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca,  6-go października godzinie 17:00, a bezpośrednio po niej – “spotkanie przy kawie” w holu parafialnym (msza z okazji niepodległości Nigerii nie będzie kolidować, gdyż jest tydzień wcześniej). Wszyscy mile widziani.

W każdy piątek od 19:00 do 20:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu. Na dzień dzisiejszy – jest to cicha adoracja, ale jeśli będą chętni do wspólnej modlitwy – zapewne zostanie to uwzględnione. Zapraszam w imieniu Lili i Roberta.

Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

Jak wspominałem ostatnio, jest projekt “Wspólnej Wigilii”, która byłaby zorganizowana w holu parafialnym 24 grudnia. Jest nas kilka osób (singli, par jak również 3-4 osobowych rodzin), które tegoroczne Boże Narodzenie, będzie spędzać w UK. Na dzień dzisiejszy, staramy się ustalić liczbę chętnych. Zainteresowanych proszę o kontakt bezpośredni lub mailowo.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie tego projektu: holyfamily@strona.pl.

Cezary

Updated 12/09/2019 .

I hope, you read Holy Family weekly newsletter.

Another mass with Polish elements (reading, singing, prayer) as usual on the first Sunday of the month, 6th of October at 5:00pm. Directly after – the will be coffee meeting in the parish hall (Nigeria’s Independence mass will not interfere, as it is a week earlier). All are welcome.

Every Friday from 7:00pm to 8:00pm – the exposition of the Blessed Sacrament. It’s a silent adoration, but if they will be people willing to pray together – it will be taken into account. I invite you on behalf of Lila and Robert.

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

As I mentioned recently, there is the “Christmas Eve supper” project, which would be organized in the parish hall on 24th December. There are a few of us (singles, couples as well as 3-4-person families) who will spend Christmas this year in the UK. As of today, we are trying to determine the number of applicants. If you are interested, please contact us directly or by email.

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any query related to this project, contact me: holyfamily@strona.pl.

Cezary