POLISH-ENGLISH MASS PROJECT

(scroll down for translation)

Aktualizacja 25/02/2020.

Mam nadzieję, że przeglądacie cotygodniowe ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Kolejna msza tym razem całkowicie po polsku (gościnnie odprawiona przez księdza Zbigniewa), jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 1-go marca godzinie 17:00. Bezpośrednio po mszy – “spotkanie przy kawie” w holu parafialnym. Wszyscy mile widziani.

SPOWIEDŹ PO POLSKU
Bezpośrednio przed mszą (od godz.16:00) – będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi

ŚRODA POPIELCOWA
Msze święte (w j. angielskim) w kościele Holy Family z obrzędem posypania głów popiołem 26-go lutego o 10:00 i 19:30.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Pojawiła się możliwość zorganizowania w kościele Holy Family rekolekcji, które prowadziłby po polsku Salezjanin, gościnnie przebywający w Londynie. Chcielibyśmy zorientować się, jakie byłoby zainteresowanie. W tym celu – prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.

Cezary

RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY
Było to kolejne spotkanie (po mikołajkach, wigilii, kolędach) które pokazuje potrzebę organizowania się lokalnej Polonii.​ Serdeczne podziękowania dla Moniki i Tomka, za szczególny wkład organizacyjny. Nie dam rady wyliczyć każdego z imienia i funkcji, jaką wykonał, więc podziękuję Wam wszystkim, którzy tak licznie przybyliście, zaopatrzyliście wspólny stół (który jak zwykle uginał się pod różnorodnością ciast, ciepłych i zimnych zakąsek, napojów wszelakich), wspomogliście finansowo, zaofiarowaliście pomoc przy sprzątaniu itd. Czekam na propozycję i termin kolejnego.

Cezary

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Niestety, ale zrezygnowaliśmy z organizowania adoracji ze względu na małą ilość zainteresowanych.

Lila i Robert.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu: holyfamily@strona.pl.

Cezary

Updated 25/02/2020 .

I hope, you read Holy Family weekly newsletter.

POLISH MASS
Another mass, this time completely in Polish (celebrated by fr Zbigniew) on the first Sunday of the month,
1st of March at 5:00pm. Directly after the mass – there will be coffee meeting in the parish hall. All are welcome.

CONFESSION IN POLISH
Before the mass (from 4:00 pm) – there will be possible for confession in Polish language.

LENT RETREAT
There is an opportunity to organize a LENT RETREAT (traditional polish preparation before Easter) at the Holy Family church. It would be run by a Salesian (in polish language), hospitably staying in London. We would like to know what the interest would be. For this purpose – please complete the anonymous survey.

Cezary

FAMILY CARNIVAL BALL
It was another great meeting (after St. Nicholas’ Eve, Christmas Eve, Christmas carols), which are associated with organizational needs involving local Polonia. Special thanks to Monika and Tomek for their organizational contribution. I cannot enumerate each of you by the name and function you performed, so I would like to thank all of you, who came in such large numbers, provided a buffet table (which, as usual, was under the variety of cakes, hot and cold snacks, all kinds of drinks), helped financially, offered help for cleaning etc. I look forward to the proposal of next “gathering together” and possible dates.​

Cezary

ADORATION OF BLESSED SACRAMENT
Unfortunately, but we gave up organizing adoration due to the small number of interested parties.

Lila and Robert.

OTHER INFORMATIONS

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any query related to this project, contact me: holyfamily@strona.pl.

Cezary