Wielkanocne "Święcenie Pokarmów"

Food Blessing

2019

2020

2021

POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 22/11/2021.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Najbliższa msza świętą z polskimi elementami (czytania, modlitwy, śpiew) w pierwszą niedzielę Adwentu, 28-go listopada o godzinie 17:00. Nie ma obowiązku rejestracji, jednak prosimy o użycie zasłony nosa i ust.

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Zaraz po mszy świętej, w holu parafialny. Mamy nadzieję zobaczyć Was wszystkich znowu przy jednym stole, z kubkiem wybranego napoju oraz ciasteczkiem 🙂

WHATSAPP GROUP
Gdyby ktoś chciał otrzymywać powiadomienia odnośnie organizowanych spotkań, zmian terminów itd. – proszę o kontakt mailowy holyfamily@strona.pl.

WIARA 
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Czesław Miłosz

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl.

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Updated 22/11/2021 .

I hope, you read Holy Family newsletter.

POLISH MASS
The next Holy Mass with Polish elements (readings, prayers, singing) will be celebrated 28th November 2021 at 5pm, First Sunday of Advent. There is no need for pre-registration, but we would like you to wear a face cover.

COFFEE MEETING
Immediately after the mass, in the parish hall. We hope to see you all at the same table again, with a cup of your chosen drink and a cookie.

WHATSAPP GROUP
If someone would like to receive notifications about organized meetings, changes of dates, etc. – please contact us by email holyfamily@strona.pl.

FAITH 
The word Faith means when someone sees
A dew-drop or a floating leaf, and knows
That they are, because they have to be.
And even if you dreamed, or closed your eyes
And wished, the world would still be what it was,
And the leaf would still be carried down the river.
It means that when someone’s foot is hurt
By a sharp rock, he also knows that rocks
Are here so they can hurt our feet.
Look, see the long shadow cast by the trees;
And flowers and people throw shadows on the earth:
What has no shadow has no strength to live.

(by Czeslaw Milosz)

OTHER INFORMATION

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary