POLISH-ENGLISH MASS PROJECT

(scroll down for translation)

Aktualizacja 15/10/2019.

Mam nadzieję, że przeglądacie cotygodniowe ogłoszenia parafii Holy Family.

Kolejna msza z polskimi elementami (czytania, śpiew, modlitwa) jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca, 3-go listopada godzinie 17:00 Bezpośrednio po mszy – “spotkanie przy kawie” w holu parafialnym. Wszyscy mile widziani.

W każdy piątek od 19:00 do 20:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu. Na dzień dzisiejszy – jest to cicha adoracja, ale jeśli będą chętni do wspólnej modlitwy – zapewne zostanie to uwzględnione. Zapraszam w imieniu Lili i Roberta.

Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

Projekt “Wspólnej Wigilii”, która byłaby zorganizowana w holu parafialnym 24 grudnia, zainteresował kolejne kilka osób. Na szczegóły mamy jeszcze trochę czasu, ale myślę, że po najbliższej mszy świetej – spróbujemy coś wstępnie ustalić. Jeśli są jeszcze zainteresowane osoby –  proszę o kontakt bezpośrednio lub mailowo.

Kolejny projekt, o którym wspomniałem ostatnio to Roraty. Czy i w jakiej formie byłyby zorganizowane – zależy od Waszego zainteresowania.

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektów: holyfamily@strona.pl.

Cezary

Updated 15/10/2019 .

I hope, you read Holy Family weekly newsletter.

Another mass with Polish elements (reading, singing, prayers) as usual on the first Sunday of the month, 3rd of November at 5:00pm. Directly after the mass – there will be coffee meeting in the parish hall. All are welcome.

Every Friday from 7:00pm to 8:00pm – the exposition of the Blessed Sacrament. It’s a silent adoration, but if they will be people willing to pray together – it will be taken into account. I invite you on behalf of Lila and Robert.

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

The “Christmas Eve supper” project, which would be organized in the parish hall on 24th December, attracted another few people. We still have some time for details, but I think that after the next mass – we will try to determine something initially. If you are interested, please contact us directly or by email.

Another project I mentioned recently is Roraty. Whether and in what form they would be organized depends on your interest.

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any query related to this project, contact me: holyfamily@strona.pl.

Cezary