POLISH-ENGLISH MASS

(scroll down for translation)

Aktualizacja 04/12/2020.

Mam nadzieję, że przeglądacie ogłoszenia parafii Holy Family.

MSZA PO POLSKU
Czas obudzić się z COVID-owego snu. Najbliższa msza święta z polskimi elementami (czytania, modlitwy), w nieco okrojonej formie 6-go grudnia 2020 o godzinie 18:00. Ze względu na ograniczenia w ilości osób (max 30 osób wliczając dzieci nie siedzące w wózku), proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa mailowo na adres holyfamily@strona.pl z podaniem ilości osób. Nie możemy zagwarantować miejsc. Dla wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć z domu, msza będzie LIVE przez oficjalne konto Facebook.

SPOTKANIE PRZY KAWIE
Ze względu na restrykcje związane z COVID-19, zmuszeni jesteśmy zawiesić spotkania socjalne. Mamy nadzieje, ze zostaną one przywrócone wraz ze zniesieniem restrykcji.

WIARA 
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

Czesław Miłosz

POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że nieustannie szukamy nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie ww projektu:
holyfamily@strona.pl.

Wszelkie inne zapytania odnośnie parafii Holy Family proszę kierować do:
kancelarii: suttongreen@rcaos.org.uk
lub bezpośrednio do księdza Patricka: patrickryan@rcaos.org.uk

Cezary

Updated 04/12/2020 .

I hope, you read Holy Family newsletter.

POLISH MASS
It’s time to wake up from COVID sleep. The next holy masswith Polish elements (readings, prayers) in a slightly reduced form on 6th December 2020 at 18:00. Due to the limitations in the number of people (max 30 people including children not sitting in a pram), please notify us in advance of your willingness to participate by e-mail to the address holyfamily@strona.pl, stating the number of people. We cannot guarantee seats. For all those wishing to attend from home, the mass will be LIVE via an official Facebook account.

COFFEE MEETING
Due to COVID-19 restrictions, we are forced to suspend social meetings. We hope that they will be restored as the restrictions are lifted.

FAITH 
The word Faith means when someone sees
A dew-drop or a floating leaf, and knows
That they are, because they have to be.
And even if you dreamed, or closed your eyes
And wished, the world would still be what it was,
And the leaf would still be carried down the river.
It means that when someone’s foot is hurt
By a sharp rock, he also knows that rocks
Are here so they can hurt our feet.
Look, see the long shadow cast by the trees;
And flowers and people throw shadows on the earth:
What has no shadow has no strength to live.

(by Czeslaw Milosz)

OTHER INFORMATION

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any offer for help or question related to this Polish project, contact me:
holyfamily@strona.pl.

For any other queries please contact
the Parish Office: suttongreen@rcaos.org.uk
or directly Father Patrick Ryan patrickryan@rcaos.org.uk 

Cezary