POLISH-ENGLISH MASS PROJECT

(scroll down for translation)

Aktualizacja 21/04/2018.

Mam nadzieję, że przeglądacie cotygodniowe ogłoszenia parafii Holy Family.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie na “święcenie pokarmów wielkanocnych”. Wszystkie złożone przez Was produkty i ofiary pieniężne, zostaną przekazana dla lokalnie działającego stowarzyszenia św Wincentego a Paolo, opiekującego się biednymi i samotnymi, żyjącymi lokalnie. W imieniu stowarzyszenia – przekazuję Wam serdeczne podziękowania.
Fr Patrick ma nadzieję, że Wasze koszyczki i ich zawartość nie zostały za bardzo zmoczone 🙂 oraz zobaczyć Was znowu wkrótce – być może podczas najbliższej mszy z polskimi elementami (czytania, śpiew, modlitwa) która wyjątkowo nie w pierwszą niedzielę miesiąca, a w niedzielę 28go kwietnia o godzinie 17:00, święto Miłosierdzia Bożego. Jak zawsze krótki trening dla ministrantów na godzinę przed mszą. Jeśli są jeszcze chętne dzieci (zarówno chłopcy jak i dziewczynki), które w tym roku szkolnym idą do pierwszej komunijnym lub które już miały komunię w latach wcześniejszych, nadal mogą się przyłączyć. Jeśli byłyby nieco starsze dzieci (18+) – dla nich także znajdzie się miejsce.
Bezpośrednio po mszy – “kawka/herbatka” w holu parafialnym – może jest ktoś chętny aby zająć się to proszę o kontakt.

Informacja dla zmotoryzowanych – za kościołem jest dostępny parking (wjazd od ulicy Sorrento Road).

I jak zawsze przypomnienie, że szukamy też nowych chętnych chcących włączyć się w organizację mszy (muzyków, osoby śpiewające, lektorów). “Większą grupą można więcej zdziałać”.

W sprawie jakichkolwiek zapytań odnośnie tego projektu: holyfamily@strona.pl.

Cezary

blessing2019

Updated 21/04/2018 .

I hope, you read Holy Family weekly newsletter.

Thank you all for such a large number of arrivals on “Easter food blessing”. All yours donated food and alms, will be transferred to the local association of St. Vincent de Paolo, taking care of the poor and lonely, living locally. On their behalf – I would like to express my sincere thanks.
Fr Patrick hopes, that yours baskets and their contents have not been wetted too much :), and to see you again soon – maybe during the next Mass with Polish elements (reading, singing, prayer). We invite everyone – this time not on the usual first Sunday of the month, but on Sunday, April 28 at 17:00, the Feast of Divine Mercy. As always, a short training for the altar servants will be held an hour before the mass. If there are still willing children (both boys and girls), who in this school year go to the first communion or who already had communion in previous years, they can still join. If they were slightly older children (18+) – there will also be a place for them.
Immediately after the mass – “coffee/ tea & cake” meeting for everyone in the parish hall – if there is someone, who would like to take care of it, please contact me.

Info for car owners – car park is available at the back of the church (access from Sorrento Road)

We are constantly looking for new volunteers (readers, singers, musicians), who would like to help/take a part. “More people can do more”.

For any query related to this project, contact me: holyfamily@strona.pl.

Cezary